Política de privacitat

La pàgina web www.egdlogistics.com obté dades de caràcter personal a través dels formularis de contacte de la pàgina web, d’aquelles persones que remetin alguna consulta, sol·licitud i/o comentari, així com a través de les cookies tècniques i de tercers que existeixen en la pàgina web. Tota aquesta informació remesa a través dels formularis de contacte via web quedarà incorporada als sistemes d’informació de EGD LOGISTICS, S.L., amb CIF B-66587833 que compleixen amb les mesures de seguretat exigides a fi de garantir la confidencialitat, integritat, seguretat i recuperació de la informació.

De conformitat amb la normativa vigent en Protecció de dades, en concret, del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de dades, aquesta informació s’utilitzarà per a atendre la seva petició d’informació o la seva consulta.

Així mateix, si ens autoritza expressament, podem utilitzar la dada del seu correu electrònic per a fer-li arribar informació de les nostres activitats i novetats de l’àmbit acadèmic i universitari.

Les seves dades es conservaran de manera indefinida mentre vulgui continuar rebent les nostres comunicacions. Sent el seu consentiment revocable, aquest podrà ser retirat en qualsevol moment a través del link que acompanya cada enviament per a comunicar-nos la seva BAIXA o bé a través d’un correu electrònic a l’adreça marketing@egdlogistics.com. Des d’aquest moment, ja no rebrà cap comunicació per part nostra.

La base jurídica per a aquest tractament és, per tant, el consentiment que ens presta a través de l’acceptació d’aquesta Política de privacitat.

No es procedirà a la comunicació ni cessió de les seves dades, exceptuant qualsevol organisme públic que per Llei ho sol·licités, els proveïdors que donen servei de manteniment dels sistemes d’informació i l’empresa contractada amb la qual mantenim el hosting de la pàgina web i del correu electrònic, amb les quals s’han subscrit els oportuns contractes per encàrrec de tractament.

Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant les seves dades personals, per tant, té dret a accedir a les seves dades personals (Dret d’Accés), té dret a rectificar les dades inexactes (Dret de Rectificació) o sol·licitar la seva supressió (Dret de supressió) quan les dades ja no siguin necessaris, té dret a exercitar la seva oposició al tractament de dades (Dret d’oposició), a exercitar el seu dret a la limitació al tractament, així com tindrà dret a la portabilitat de les seves dades, de ser el cas. Tot això mitjançant escrit dirigit a les nostres adreces d’accés en Polígono Les Arenelles Nave 6, Vila-rodona, 43814, Tarragona o bé mitjançant correu a www.egdlogistics.com, de conformitat amb el procediment dels articles 15 a 23 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016. L’informem també de la seva possibilitat de presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, www.apdcat.cat, si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

EGD LOGISTICS, S.L. declara tenir implementades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa necessàries que garanteixin la seguretat de les dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural.

Per a protegir la intimitat dels USUARIS, queda prohibit l’enviament de qualsevol dada referent a la seva ideologia, religió, creences, origen racial, salut, i vida sexual a través dels nostres formularis.

Així mateix, l’informem que, en cap cas, es realitzaran decisions individuals automatitzades ni elaboració de perfils.

Aquesta declaració de privacitat es regeix per la Llei espanyola. Per tant, les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució de conflictes i amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

A més, li recordem que pot accedir a la plataforma de resolució de litigis en línia de la Unió Europea seguint aquest enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show